Prosjektering

Går dere med planer om å bygg om lokalet deres, og ønsker samtidig å få et optimalt inneklima. Ikke nøl med å ta kontakt og vi setter opp en avtale med en av våre prosjektledere.

Oppfølging og gjennomføring

KONTAKT

Bedriften følger i prinsipp de krav til kvalitetssikring som er angitt i kontrakten, og har utarbeidet en egen kvalitetssikring.

Noen stikkord:

 • Kontroll av anbudsmateriell med hensyn på at dette tilsvarer myndighetenes krav.
 • Tetting av kanaler under transport og montasje.
 • Sjekklister som kvitteres av montør og ansvarlig saksbehandler i Solheim og Larsen Klima AS.
 • Trykkprøving med protokoll, kvitteres av byggeleder/rådgivende konsulent.
 • Løpende visuell kontroll av montasjen med hensyn på at kravspesifikasjon fra rådgiver og montasjeanvisning fra leverandør følges.
 • Oppfølging av at rydding gjøres daglig og forøvrig til fastsatte frister. Bortkjøring av overflødig materiell.
 • Merking av anlegget i henhold til gjeldende regler.
 • Utarbeidelse av driftsinstruks i samarbeid med byggherre og rådgiver. Overlevering av denne til fastsatt frist.
 • Kontroll og test av automatikk og kjøleanlegg. Sjekklister og igangkjøringsrapport leveres byggherre/rådgivende konsulent.
 • Igangkjøring av aggregat. Test og kontroll av funksjoner. Sjekklister fylles ut og kvitteres.
 • Innregulering av luftmengder i henhold til NBI's retningslinjer. Innreguleringsrapport utarbeides.
 • Rengjøring av kanaler, aggregater og utstyr før overlevering.
 • Ferdigmelding av anlegget før ferdigbefaring gåes.
 • Opplæring av bruker, med hensyn på bruk av driftsinstruks, drift og vedlikehold av anlegget. Oppfølging av bruker i garantiperioden med hensyn på drift og vedlikehold.

Solheim og Larsen Klima AS ønsker i størst mulig grad å samarbeide med seriøse underleverandører. Disse forplikter seg i kontraktsform til å følge våre kvalitetsrutiner. Bruk av kontraktører skal ikke forekomme.

Det benyttes leverandører som har teknisk og faglig kompetanse. God dokumentasjon og oppfølging er her nøkkelord.