Prosjektering av ventilasjon, kjøling og byggautomasjon

Solheim og Larsen Klima AS sine prosjektledere, elektromekanikere og automatikkmekanikere besitter stor kompetanse på prosjektering av ventilasjon, kjøling og byggautomasjon.

Vi utfører prosjektering primært i forbindelse med anbudsprosesser, men kan også fungere i en rådgivende kapasitet for eiendomsbesittere og driftselskaper - spesielt når det vurderes utskifting eller oppgradering av anlegg.

Vi kan også hjelpe med kvalitetssikring av installasjoner

Byggautomasjon, ventilasjon og kjøling er komplekse installasjoner, og krever erfaring og kompetanse for å sikre at utførelsen holder høy kvalitet og overholder myndighetenes krav. Våre ansatte er særdeles opptatt av kvalitet i alle ledd, og vi overlater ingenting til tilfeldighetene. Dette gjelder helt fra fabrikk til ferdig installasjon, med tilhørende merking og kvittering av protokoll ved trykktesting. Vi hjelper også med igangkjøring, innreguleringsjustering og rengjøring før overlevering.

Ta kontakt om du har spørsmål vårt tilbud tilknyttet prosjektering.

Prosjektering


Uansett om det er behov for prosjektering av ventilasjon, kjøling eller byggautomasjon i nye bygg - eller endringer av dette for eldre bygg - besitter vi ekspertisen som hjelper dere i mål.

Inneklima


Godt inneklima er forskjellen på om bygningsmassen er godt egnet som arbeidsplass, eller om det gir høyere sykefravær, hodepiner og også høye driftskostnader.