Byggautomasjon

Byggautomasjon er en investering som fort blir lønnsom. Med smarte systemer som styrer, overvåker og regulerer bygningers tekniske og elektriske anlegg, samt smarte energisparingsalternativer som automatisk skrur av lys, og setter styrke i ventilasjonsanlegg ned når personer er ferdig på jobb, så sparer man fort mye på driftskostnader.

Smart byggautomasjon som også overvåker anlegg vil også gi beskjed til for eksempel våre teknikere med en gang anlegget anser at behovet er tilstede for service eller vedlikehold. Dette sparer dere også penger på da alternativet til service og vedlikehold fort kan bli dyr utskifting.

Automasjon


Vi kan hjelpe med automasjon til ventilasjons- og kjøleanlegg, samt andre byggtekniske anlegg. Vårt fokus vil alltid være driftssikkerhet og kvalitet.

>> Les mer om automasjon

Elektromekaniker


En elektromekaniker innehar ekspertise på både elektroteknikk og maskinteknikk. Våre elektromekanikere går årlig gjennom FSE-L kurs.

Bygningsautomasjon


Høy ekspertise på bygningsautomasjon, og erfarne og kompetente elektro- og automatikkmekanikere samt dyktige prosjektledere er blant våre fortrinn.

>> Les mer om bygningsautomasjon

Automatikkmekaniker


Våre automatikkmekanikere installerer, reparerer, utfører service på og vedlikeholder automatiserte systemer, og har lang erfaring i faget.

>> Les mer om våre automatikkmekanikere