Byggautomasjon, ventilasjon og kjøling av høy kvalitet

Vi er en totalleverandør av tjenester tilknyttet byggautomasjon, ventilasjon og kjøling. Dette vil si at vi kan være tilstede i alle faser fra prosjektering til service og vedlikehold og påta oss totalansvaret for gjennomføring.

Vi innehar kompetanse og verktøy innen inneklimakontroll, lekkasjekontroll, tilstandskontroll, innregulering luft og vann systemer, bygging og ombygging automatikktavler, programmering DDC og PLS, feilsøking automatikk, kjøleteknikk, termografering av bygg og el-tavler, kamera for inspeksjon i kanaler og lignende, samt prosjektering og gjennomføring av store og små ventilasjonsprosjekter.

Kontakt

Har du spørsmål om utbedring av eksisterende anlegg, ønsker du et anbud eller rett og slett å forhøre deg om vi kan hjelpe?

Ring oss på 666 99 777

Alternativt kan du også benytte kontaktskjema eller sende oss en epost.