Ventilasjon og  sprinkel

Totalleverandør av byggautomasjon, ventilasjon og kjøling

- Vi kan inneklimarelaterte problemstillinger!


Hos Solheim og Larsen Klima AS står kvalitet høyest.
Vi leverer gjennomtenkte og energieffektive byggtekniske løsninger.
Gunstig både for miljø og inneklima.


Ventilasjon


God ventilasjon gir mindre sykefravær og bedre arbeidsmiljø. Vi kan hjelpe med alt fra rehabilitering av ventilasjon til service samt nyinstallasjon.

Byggautomasjon


Vi prosjekterer, installerer og utfører service på alle typer styringssystemer i bygg.Kjøling


Vi er en komplett kjøleleverandør. Vi kan reparere, rehabilitere, utføre service på- eller forestå nyinstallasjon av kjøleanlegg i alle typer bygg.